Tisdag

När man rabblar små ramsor för sig själv som går på repeat- over and over again. Kom torsdag, kom…

Språket kan delas in i tre områden… språkets form, fonologi, uttal och grammatik, morfologi – ändelser och ordföljd.

Språkets innehåll – semantik, ordens betydelse, de ord vi kan och förstår..

Språkets användning – pragmatik, hur vi bla bla bla

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s