Läst idag

Hjärnan har långt större vidd

än hela himlens sfär,

och när du jämför dem kan lätt

 du också rymmas där.

Emily Dickens  1830-1886

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s